Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
15.01.2011 13:18 - Тест за общински кръг от състезанието по български език и литература от 2010 г
Автор: aleko2009 Категория: Технологии   
Прочетен: 3304 Коментари: 0 Гласове:
0

Последна промяна: 15.01.2011 13:19


 ТЕСТ ЗА ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА СЪСТЕЗАНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И

ЛИТЕРАТУРА, VІІ КЛАС, 20.02.2010 Г.

Прочетете двата текста и отговорете на въпросите от 1. до 6. включително.

1.

Един от най-популярните древни герои е Орфей. Той е роден някъде в пределите

на Тракия. Според създадената в гръцката митология версия ангелогласният певец е

син на речния бог Еагър и музата на поезията Калиопа.

Великолепен поет и ненадминат музикант, Орфей си съперничел дори с бога на

музиката и песните Аполон. Невероятният му глас омайвал всички живи същества, а

по време на похода на аргонавтите за златното руно заглушил опасната песен на

сирените и спасил героите. Орфей често се изобразява с китара или лира, от чиито

струни изтръгвал вълшебни звуци,  каращи горските животни да вървят подир него,

скали и планини да се движат, дивите зверове да лягат в краката му.

Пак от гръцките митове е известна драматичната любов на поета към

прекрасната Евридика.  Ухапана от отровна змия,  красавицата умира в деня на

тяхната сватба.  За да я спаси,  влюбеният музикант с вълшебен глас слиза в

подземния свят на бог Хадес и трогва всички с тъжните си песни. Той успява да убеди

всевластния господар на душите да му върне любимата,  но на връщане не спазва

условието да не я поглежда до дневната светлина, заради което я загубва завинаги.

2.

Тръгнали. Напред вървял Хермес, после Орфей, а най-отзад – Евридика. Бързо

преминали през царството на Хадес.  Харон ги прекарал през свещената река и те

скоро видели пътечката, която водела към горния свят. Пътят бил труден, наоколо

се стелела гъста мъгла.  Орфей едва виждал сянката на Хермес.  Най-после в

далечината се видяла светлина. Там бил изходът на пещерата. Орфей започнал да си

мисли за Евридика. Дали е зад него? Дали не се е отклонила по пътя? Той се спирал по-

често,  за да чуе стъпките на любимата жена,  надявал се тя да не се е изгубила в

подземното царство.  Все по-често се спирал и все по-голяма тревога го обземала.

Забравяйки всичко, той се обърнал и я видял само на крачка от него. Протегнал ръце

към нея,  но в този миг сянката започнала да се отдалечава.  За втори път губел

Евридика. Но този път вината била изцяло негова.

1. Коя е темата на първия текст?

А) Любовта на Орфей и Евридика

Б) Орфей в гръцката митология

В) Древните изображения на Орфей

Г) Орфей в похода на аргонавтите

2. Кое от следните твърдения е вярно според първия текст?

А) Орфей си съперничел с бога на музиката и песните Дионисий.

Б) Според гръцката митология той е брат на музата Калиопа.      

В) Орфей се изобразява с арфа, от която изтръгвал чудни звуци.

Г) Орфей успява да убеди бог Хадес да му върне любимата.

3. Кой от следните изрази НЕ се отнася за Орфей според първия текст?

А) всевластният господар на душите              

Б) влюбеният музикант с вълшебен глас

В) великолепен поет и ненадминат певец                   

Г) един от най-популярните древни герои3

4. За какво първият текст НЕ дава информация?

А) за родното място на Орфей

Б) за спасяването на аргонавтите от Орфей

В) за трагичната смърт на Орфей

Г) за драматичната любов на Орфей

5. Каква част на изречението е подчертаният израз в първия текст?

(Отговора запишете в листа за отговори.)      

6. Кои имена на митологични герои от втория текст липсват в първия?

(Отговора запишете в листа за отговори.)      

7. В кой ред във всички думи има обеззвучаване при изговор?

А) прав, изповед, картоф

Б) сфера, праз, футбол

В) строг, наддаване, дроб

Г) връзка, подпис, надпис

8. В кой ред всички думи съдържат променливо Я?

А) бял, поляна, сянка

Б) цял, кроял, ясен

В) сляп, пял, летял

Г) дял, смяна, стреля

9. В коя дума е допусната правописна грешка?

А) сеитба

Б) сватба

В) наретба

Г) коситба

10. В кое от следните изречения НЕ е допусната правописна грешка?

А) Участниците в състезанието не криеха възсторга си.

Б) Никой не ги възпираше и те изразяваха радостта си.

В) Младите хора се вълнуват от подвига на възстаниците.

Г) Спортистите се възтановяваха бързо, защото бяха добре тренирани.

11. Коя дума е написана НЕПРАВИЛНО?

А) поддържам

Б) преддверие 

В) преддавател  

Г) поддавам

12. В кой ред са допуснати грешки в правописа?

А) Стефан Караджа, Хари Потър

Б) Агенция за закрила на детето, Министерство на финансите 

В)  Куртово Конаре, Стара Загора

Г)  Елин Пелинов, Иванвазовски

В коя от подчертаните думи е допусната грешка? 

(Общо условие за задачи 13. – 16. включително.)

13. Стария(А) председател(Б) на Народното(В) Събрание(Г)  обвиниха за допуснатите

неточности в закона.    4

14. Накараха ни да правиме(А) по-фини(Б) настройки(В) на новата апаратура(Г). 

15. Потърсете(А) някой(Б)  от комисията,  за да ви запознае с новите критерии(В) за

оценяване(Г) на конкурсните работи.  

16.  Хъшовете с одобрителни(А) възгласи(Б) посрещат прочуствената(В) реч на

Знаменосеца(Г).  

17. В кое изречение е допусната грешка при употребата на малко тире?   

А) Помощник-директорът произнесе слово по повод 137-годишнината от обесването на

Васил Левски.

Б) Национално-освободителните битки дават своите резултати.

В) Руско-турските преговори продължават само няколко дни.  

Г) Опитахме пет-шест пъти да покорим върха.  

18. В коя дума има представка, корен и наставка?

А) израждам

Б) параходен

В) породист

Г) изхода

19. В кой ред думите са сродни?

А) младост, старост, нерадост                                                        

Б) ходя, проход, поход

В) малък, ситен, дребен

Г) отивам, да отида, отидох 

20. В кое изречение е допусната грешка при членуването?

А) Поривът към свободата вдъхновява опълченците.

Б) Докторът по философия бе поканен на конгрес.

В) Македонски беше пратеника на хъшовете.

Г) Повдигна се и въпросът, който тревожеше всички.

21. Колко определителни члена за м.р. са изпуснати в изречението?

Инструмент…,  който се счита за първи…  аналогов синтезатор,  е музикални…

телеграф, създаден от Илайша Грей през 1876 г.

А) един пълен и два кратки 

Б) три кратки

В) три пълни

Г) два пълни и един кратък        

22. В кое изречение е употребено притежателно местоимение?

А) Извикаха те при директора.                                             

Б) Научи ли най-после името ми?

В) Да Ви попитам за предстоящите избори.

Г) Той ни докара неприятностите.

23. В кое изречение има грешка при употребата на местоимение?

А) За кого са ви информирали?                    

Б)Ще потърся някого на улицата.                  

В) На кой занесохте съобщението. 

Г) Автомобилът, на който счупиха фара, е на мой приятел. 5

24. С кое местоимение се изразява притежание на подлога?

Приятелят ми отстоява …………………… мнение.

А) моето

Б) своето

В) неговото

Г) тяхното

25. В кое изречение е употребено съществително име?

А) Той не разбра защо повикаха него.                        

Б) Вече не се чувстваше виновен.                     

В) Спусна се бързо надолу.                        

Г) Пирин е най-красив.

26. В кой ред думите са пароними?

А) голям – огромен                                 

Б) бърз – бавен

В) коса (на главата) – коса (за косене)

Г) книжен – книжовен 

27. лирика – ода

А) пътепис – поема

Б) епос – разказ

В) балада – драма

Г) повест – роман

28. преписвам – приписвам

А) мърляв – немарлив

Б) оглед – неугледен

В) извеждам – завеждам

Г) предградие – преддверие

29. Кой фразеологизъм трябва да се постави на мястото на многоточието?

Тези хора толкова си приличат във всяко отношение, сякаш са създадени…………………

А) еднакви

Б) набързо

В) на един дъх

Г) по калъп

30. Кой фразеологизъм е образуван по структурния модел предлог + съществително

име + предлог + съществително име ?

А) под открито небе

Б) от ден до пладне

В) седя на два стола

Г) ясно като бял ден

31. В кой ред причастието е употребено в прякото си значение?

А) ял десерт

Б) ял бой

В) ни лук ял, ни лук мирисал

Г) ял калая6

32.  С кой от посочените изрази НЕ може да се замени подчертаният израз в

изречението?

Какво да ти говоря – ни се води, ни се кара.

А) не слуша

Б) не знае чужд език

В) не разбира от дума

Г) не върши каквото трябва

33. Каква част на изречението е подчертаната дума?

Петър Моканина веднага разбира, че непознатият селянин има някаква грижа.

А) подлог

Б) допълнение

В) приложение

Г) несъгласувано допълнение

34.  Кой от посочените изрази е синтактичният синоним на подчертания израз в

изречението?

Вървейки по улицата, намери странен и невиждан досега предмет.

А) като вървеше по улицата

Б) защото вървеше по улицата

В) който върви по улицата

Г) вървеше по улицата

35. Кой ред е излишен?

А) допълнение

Б) определение

В) предлог

Г) подлог

36. В кой ред има две несъгласувани определения?

А) руса коса; час на класа; монета от злато

Б) лак за нокти; слаб, но жилав; чай или кафе

В) малко дете; пустинни хора; плик за писма

Г) бърза кола; вино от касис; бързо, но вярно

37. Колко допълнения има в изречението?

Братовчедка му ми разказа всичко.

А) едно

Б) две

В) три

Г) четири

38. Кои са главните части на изречението?

(Отговора запишете в листа за отговори.)

39. Кое изречение е сложно?

А) Притесни го мисълта, че не е подготвен за събранието.

Б) Това обаче не беше прието добре от публиката.

В) Не знаейки за събитието, той го пропусна.

Г) Събитието – падането на Плевен – беше отбелязано тържествено. 7

40. В кое изречение причастието изпълнява служба на допълнение?

А) Хвърчащото птиче видя оголеното дърво.

Б) Мъжът съхнел от изгаряща болка.

В) Погледнали туристите приближаващия човек.

Г) Стреснатата жена не видяла плачещата.

41. Каква част на изречението е подчертаният израз? 

За непрякото допълнение не сме учили нищо тази година.

А) разширено непряко допълнение                                                        

Б) разширен подлог

В) разширено пряко допълнение

Г) разширено обстоятелствено пояснение

42. Каква част на изречението е подчертана?

Животът в Хаити бавно и мъчително се връща към обичайния си ритъм.   

А) обстоятелствено пояснение за начин                                                          

Б) несъгласувано определение

В) сказуемно определение

Г) непряко допълнение

43. Каква грешка е допусната в изречението?

Уж бяхме в града, а разбрахме за инцидента едва, когато съобщиха по радиото.

А) граматическа                          

Б) правописна

В) лексикална     

Г) пунктуационна

44. В кое от изреченията НЕ е допусната пунктуационна грешка?

А) Много хора го съветваха, как да постъпи.

Б) Често го питаха, каква е тайната на успеха му.

В) Не му даваше мира въпросът, как да помогне на приятелите си.

Г) Тя не помнеше, колко време мина оттогава.

45. На кое място в изречението има НЕПРАВИЛНО поставена запетая?

Хаджи Дончо,(А) който по това време е на седмото небе от радост,(Б)  изведнъж

пристъпя бързо,(В) хваща го за крака и той увисва,(Г) като убит заек в ръцете му.

46. Ретроспекция е:

А) начален момент, който въвежда в основното действие на творбата

Б) красноречие

В) осмиване и изобличаване на явления

Г) връщане назад към минали събития

47. Епилог е:

А) основното смислово послание, което читателят извлича от текста

Б) заключителната част на произведение, в която се обяснява по-нататъшната участ на

героите  

В) промяна на обичайния словоред в изречението

Г) подреждането и свързването на основните моменти от сюжета  8

48. Анафора е:

А) стилистична фигура, при която има повторение на едни и същи думи или

словосъчетания в началото на няколко последователни стиха или строфи 

Б) стилов похват, при който се противопоставят предмети, явления, понятия 

В) кратък текст, поставен в началото на произведение 

Г) иронично изопачаване  

49. В кой от цитатите има метонимия?

А) Идат като тигри, бягат като овци…

Б) нека ни отрича историята, века, / нека е трагично името ни; нека…

В) Върхът отговаря с други вик: ура!

Г) Пристъпи ужасни! Дванайсетий път / гъсти орди лазят по урвата дива…

  

50. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение за стихотворението “На прощаване”. 

А) Стихотворението е написано в Румъния.

Б) Стихотворението е написано, когато четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа се

готви да премине Дунава. 

В) За начина, по който е написано стихотворението, свидетелства един от другарите на

Христо Ботев – Киро Тулешков.

Г) Стихотворението е публикувано за първи път във вестник „Дума на българските

емигранти” през 1871 г.

51. Кой е правилният начин за свързване на твърденията за стихотворението “На

прощаване”?

1. В завета си към бъдещите поколения бунтовникът… 

2. Обръщайки се към своята майка, бунтовникът…         

3. Отношенията между лирическия герой и общността…

4. Споменът за героичния подвиг…

5. Радостта от победата е представена…

6. В името на идеала си…              

І. …като всенародно тържество.

ІІ. …изрича най-тежката си заръка към нея – да разкаже за смъртта му.

ІІІ. …ще бъде мярка за чест и достойнство.

ІV. …героят е готов да отдаде живота си.

V. …настоява революционното дело да бъде продължено.

VІ. …не са еднозначни.

А) 1-ІІ, 2-ІІІ, 3-ІV, 4-І, 5-VІ, 6-V

Б) 1-V, 2-ІІ, 3-VІ, 4-ІІІ, 5-І, 6-ІV

В) 1-ІІІ, 2-V, 3-ІV, 4-І, 5-VІ, 6-ІІ

Г) 1-VІ, 2-ІV, 3-V, 4-І, 5-ІІ, 6-ІІІ

52. Какво художествено средство НЕ съдържа откъсът от стихотворението „На

прощаване”?

Тъжно щеш, майко, да гледаш / ти на туй хоро весело…

А) контраст

Б) инверсия

В) сравнение
Гласувай:
0
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: aleko2009
Категория: Изкуство
Прочетен: 1550171
Постинги: 153
Коментари: 4
Гласове: 501
Календар
«  Май, 2018  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031